phòng khám thuận kiều

ĐỘI NGŨ Y - BÁC SĨ

phòng khám thuận kiều

TS. Nguyễn Chí Tân
CT HĐTV – Giám đốc

BS.CKI. Đặng Công Bằng
CCHN: 000763/HCM-CCHN

Bác sĩ nguyễn minh châu

THS. BS. Nguyễn Minh Châu
CCHN: 0023565/HCM-CCHN

BS.CKI Hoàng Quốc Hưng
CCHN: 0027148/HCM-CCHN

BS. CK1. Nguyễn Ngọc Hùng
CCHN: 003066/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
CCHN: 045687/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Trung Kiên
CCHN: 04047093/HCM-CCHN

CN. Trương Quang Linh
CCHN: 044172/HCM-CCHN

BS. CK1. Tô Minh Thư
CCHN: 051690/HCM-CCHN

bác sĩ bùi văn soát

BS. CK2. Bùi Văn Soát
CCHN: 000894/HCM-CCHN

Bs. Trương Văn Sáu
CCHN: 0015283/BYT-CCHN

ĐỐI TÁC

phòng khám thuận kiều
phòng khám thuận kiều
phòng khám thuận kiều